Beleggingspand financieren


Klanten komen bij mij voor het financieren van hun beleggingspand omdat hun huidige financiering afloopt, de financiering over te sluiten, voor de aankoop van een nieuw pand of om (een gedeelte van) hun portefeuille opnieuw te financieren. Voor welke reden u ook op zoek bent naar een financiering, bij mij bent u aan het juiste adres!

Ik verzorg beleggingspand financieringen voor verhuurde of nog te verhuren objecten. Dit kunnen woningen, winkels, kamerverhuur panden, combinatie panden, kantoren en bedrijfsruimten zijn. De slagingskans van de aanvraag is afhankelijk van het te financieren object, de (te verwachten) huuropbrengsten en de hoogte van de financiering. Voor woningen geldt dat er tot 80% van de waarde in verhuurde staat kan worden gefinancierd (loan to value/ltv).
Voor winkels, kantoren en combinatie panden geldt dat  u meer eigen middelen of de overwaarde binnen uw portefeuille dient in te brengen voor de financiering. Ik bekijk graag samen met u het object en de overige zaken om de mogelijkheden voor een financiering te bepalen en de te verwachten condities met u te bespreken. Naast het onderpand is de voorbereiding en de kwaliteit van de financieringsaanvraag van invloed op de bereidheid van banken om een voorstel uit te brengen voor het financieren van een beleggingspand.  

Voorwaarden beleggingspand financieren

Elke casus is uniek en kent zijn eigen specifieke voorwaarden die worden gesteld door de bank. De aflossing van courante wooneenheden ligt bijvoorbeeld tussen de 0% en 3% afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de waarde van het beleggingspand. De rente voor wooneenheden ligt in de regel lager dan bijvoorbeeld voor een winkelpand, aangezien de bank een risico opslag hanteert voor het onderpand.

Rente

De rente voor het financieren van beleggingspanden is mede afhankelijk van de hoogte van de hypotheek t.o.v. de waarde van het vastgoed, de locatie en de te financieren objecten. Elk beleggingspand is uniek en vraagt om een specifieke aanpak om het beleggingspand te financieren tegen de beste condities.

Wilt u weten of wij ook uw beleggingspand kunnen financieren? Bekijk dan het stappenplan en neem contact met mij op, op de manier die u prettig vindt.

Aanvullende eisen

Voor het financieren van uw belegginspand gelden een aantal voorwaarden:

  • U heeft voldoende kapitaal (dit kan ook in de vorm van overwaarde binnen portefeuille) voor de eigen inbreng.
  • Dekken de (toekomstige) huurinkomsten voor ten minste 125% de financieringslasten.
  • U heeft affiniteit en/of ervaring met het beleggen in vastgoed.
  • U bent in het bezit van een ten minste twee beleggingspanden? Of u heeft de intentie en de mogelijkheden om uw portefeuille uit te breiden.

Voldoet u (nog) niet aan bovenstaande eisen? Dan wordt u gekwalificeerd als consument maar ook dan kan ik u helpen om een beleggingspand te (her)financieren. Neemt u voor de mogelijkheden contact met mij op.

Herfinanciering beleggingspand

Herfinanciering van een beleggingspand kan op verschillende momenten plaats vinden; aan het einde van de looptijd van uw huidige financiering of tussentijds tijdens de looptijd. Om te bepalen of tussentijdse herfinanciering van uw vastgoed lonend is kijk ik graag vrijblijvend mee naar uw situatie.

In de meeste gevallen is het lonend om niet alleen bij uw huidige geldverstrekker een nieuw voorstel op te vragen. De rentes en aflosverplichtingen die banken vragen liggen sterk uit elkaar en alleen door het vergelijken van aanbiedingen kan een volledig beeld ontstaan van de vastgoedfinanciering tegen de beste condities. Ook staan niet alle banken op ieder moment open voor nieuwe vastgoed financieringen, omdat ik de markt ken, weet ik waar de financieringsaanvraag de grootste slagingskans heeft tegen gunstige condities.

Uitbreiden portefeuille door herfinancieren

Door de herfinanciering van uw vastgoed(portefeuille) kunnen de financieringslasten drastisch worden verlaagd.  Ook kunt u de eventuele overwaarde inzetten voor het uitbreiden van uw portefeuille. Hoe dit in zijn werk gaat zal ik met onderstaand voorbeeld illustreren.

U heeft een aantal jaar geleden een pand gekocht voor €500.000 waarop een hypotheek is afgesloten van €350.000. Door het tussentijds aflossen heeft u nog een hypotheek van €250.000 daarnaast is de waarde van het pand gestegen tot €700.000. U kunt tot maximaal 80% van de waarde financieren, in dit voorbeeld dus €560.000, wel dient u uiteraard de huidige financiering van uw vastgoed af te lossen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om €310.000 als inbreng te gebruiken voor uw volgende beleggingspand(en). In dit voorbeeld betekent dit dat u na aftrek van kosten uw portefeuille kunt uitbreiden met €1.300.000.

Voorwaarden

Voor de herfinanciering van uw beleggingspand gelden dezelfde eisen als voor een financiering voor een nieuw verworven beleggingspand. De waarde in verhuurde staat dient bepaald te worden door een door de bank aangewezen taxateur. De huurinkomsten dienen ten minste de financieringslasten te dekken. Ook zal worden gekeken naar de huurcontracten en de resterende looptijd, betreft het de herfinanciering van een bedrijfspand, kantoor of winkelpand dan zal ook gekeken worden naar de huurder. Is de huurder naar verwachting in staat de huurverplichtingen in de toekomst te voldoen?

Wilt u weten of de herfinanciering van uw vastgoed ook gunstiger kan? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!